Hírek

Fatimai zarándoklat

Fatima üzenete imádságra hív a békéért – A Fatimai Szűz első magyar kegyhelyén, Alsószentivánon is megünnepelték a portugáliai jelenések 105. évfordulóját

 

2022.10.13. – Alsószentivánon az 50-es évek eleje óta tisztelik a fatimai Szűzanyát, aki a 20. század drámai és véres eseményei előtt, 1917. október 13-án megjelent három pásztorgyereknek. Három titkot bízott rájuk, amelyek mára eljutottak az egész világ minden részére. Az alsószentiváni fatimai kegytemplomhoz 13 éve hívja Spányi Antal megyés püspök a nagyszülőket, hogy áldásban részesítse az időseket, és arra buzdítsa őket, hogy imádkozzanak a családok jövőjéért, a világ békéjéért, az emberiség megtéréséért.

 

A szentmise elején a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola tanulói köszöntötték a főpásztort és a zarándokokat. Helter István plébános köszöntő szavaiban felidézte, hogy a magyarok lelkében Szent István óta él az a Mária-tisztelet, amivel minden ügyükben hozzá fohászkodnak segítségért. „Idős korban különösen is ráébredünk arra, mennyire rászorul az életünk az Égi segítségre, hogy imádkoznunk kell, hogy érdemes a Szűzanyához fohászkodnunk, Őt kérnünk a családunkért.” A köszöntő után a megyés püspök megáldott két jubiláns házaspárt, akik ebben a szentmisében adtak hálát a hosszú időn át tartó, szeretetben megélt házasságukért.

 

„Fontos, hogy megvalósítsuk Fatima üzenetét a saját életünkben, imádkozzunk a Szűzanya kérésének megfelelően, és kérjük Isten áldását” – mondta Spányi Antal püspök szentbeszédében. A főpásztor megerősítette az idősek szerepét a hit átadásában, és kiemelte, hogy az imádság a legerősebb fegyver a világ sokféle bajára, a reménytelen helyzetek megoldására, a békére. „A fatimai jelenések óta sokan imádkoznak engesztelésül a Szűzanyához. Ez a hely nekünk itt, Magyarországon különösen is kedves és szent. Amikor a kommunizmus nálunk is arra törekedett, hogy elpusztítsa az egyházat, üldözze a hívőket, és sok család életét megnyomorítsa, akkor Shvoy Lajos püspök a Szentlélek arra késztetésére elhozatta a Fatimai Szent Szűz szobrát Alsószentivánra. Bízott abban, hogy egyszer sokan fognak majd idezarándokolni, és a Szűzanya égi közbenjárását kérni.”

 

Spányi Antal püspök arról is beszélt, amikor a Szűzanya Fatimában megjelent, bajban volt a világ, és ma is bajban van. A hírek a pusztító háborúról szólnak, a béke megteremtése helyett tovább fegyverkeznek, és a harcok egyre erősödnek. „Nő a szenvedés, a pusztulás, amely a háborúból fakad, ami mindnyájunk életét sújtja. De nemcsak a háború okozta gondok nehezednek ránk, hanem az erkölcsi veszélyek is, amelyek tönkreteszik a jövő nemzedékét. Megtévesztve hamis ideológiákkal megrontják a mai fiatalokat, a gyermekeket is. Magzatok sorsáról döntenek felelőtlenül, tüntetnek az élet erőszakos kioltásáért.” Imára kell kulcsolni a kezünket! – szólított fel a főpásztor minden nagyszülőt, és arra kérte őket, éljék meg azt a hivatást, amire Isten a Szűzanyán keresztül hívja őket, hogy imádkozó emberekké váljanak. „Ahogy Szent Pál is biztat minket, imádkozzunk szüntelenül! Nem tudjuk mindig a rózsafüzért mondani, de legyen a szívünkben ott Mária, legyünk buzgók az imádságban. Ne fáradjunk bele, és ne hagyjuk az utolsó feladatnak a napi imádságot. Ahogy egykor a fatimai látnokok, imádkozzunk szívvel és lélekkel! Ehhez a Szűzanya ad erőt, Ő akar a lélek örömével megajándékozni bennünket.”

 

Az egyházmegye megjelent papságával tartott szentmise végén Spányi Antal püspök megáldotta a nagyszülőket, akik idén is nagyszámban érkeztek a kegyhelyre, hogy a Szűzanya oltalmába bízzák családjaikat, és imádságban kérjék rájuk az Úr áldását. Majd az ünneplő közösség a főpásztor vezetésével körmenetben kerülte meg a templomot a Fatimai Szent Szűz szobrával. Égi ajándék, amit itt Alsószentivánon a Szent Szűz közbenjárására Istentől kapunk, – hangsúlyozta az ünnepség végén a püspök. Mária mindnyájunkat gyermekévé fogadott, ezért anyaként törődik velünk, meghallgatja kéréseinket.

Csengetési rend

1. óra:           08.00 –  08.45

2. óra:          09.00 –  09.45

3. óra:          09.55 –  10.40

4. óra:          10.55 –  11.40

5. óra:          12.00 –  12.45

6. óra:          13.05 –  13.50

7. óra:          14.10 –  14.55

8. óra:          15.05 –  15.50


  

Kapcsolat

    2425 Nagykarácsony, Rákóczi u. 10.

       info@szentmiklosiskola.h

          +36-30 313-0034

       www.szentmiklosiskola.hu

 

Orbán Istvánné

igazgató

orbanne.aniko@szentmiklosiskola.hu

 

Stróblné Fábián Terézia 

igazgatóhelyettes

stroblne.terezia@szentmiklosikola.hu

 

Szabó Eszter

gazdasági ügyintéző/iskolatitkár

szabo.eszter@szentmiklosiskola.hu

 

©2021 Szent Miklós Általános Iskola